Vandrerhjem i Sørum Akershus
Konserter og spel på Blaker Skanse
Selskapslokaler i Sørum


Venneforeningen Tertitten


Venneforeningen er en idealistisk organisasjon som støtter opp om Urskog-Hølandsbanens arbeid for og bevare og gjøre museet levende.

Venneforeninges medlemmer deltar i drift og vedlikehold av Urskog-Hølandsbanen og de bemanner aller togene som kjøres i løpet av året på den enkeltes fritid.

Alle som er interessert i Urskog-Hølandsbanens virke kan melde seg inn i venneforeningen og støtte opp om arbeidet som aktivt medlem og delta i drift og vedlikehold eller som passivt medlem.Medlemsskap


Vi er avhengig av våre medlemmer!

Ønsker du/din bedrift å være medlem hos oss? - Da kan vi tilby et interessant og meget hyggelig miljø med mennesker som er villige til å bidra til at «Tertitten» blir bevart og ivaretatt på den aller beste måte.     

» Registrer deg som medlem hos Venneforeningen

 

Medlemskategorier i Venneforeningen Tertitten


Det er 5 alternative medlemskapsmuligheter i Venneforeningen Tertitten.

 1. Støttemedlemskap: kr. 300,-
 2. Familiemedlemskap (tillegg for hvert fam. medl. i tillegg til støttemedl.) kr. 150,-
 3. Juniormedlem (under 18 år): kr. 150,-
 4. Aktiv medlem (delta på min. 3 driftsdager/dugnader hvert år): kr. 150,-
 5. Bedriftsmedlemskap/sponsor kr. 2.000,-


1. Støttemedlem

Som støttemedlem bidrar du økonomisk til å opprettholde Tertitten som et levende museum med damplokomotiver i drift på den smale skinnegangen, og på denne måten hjelper du oss med å overføre kunnskap om vår lokale historie til nye generasjoner. Du vil motta 2-3 medlemsblader i løpet av året, og du kan kjøre gratis med Tertitten så ofte du vil. 

2. Familiemedlemskap

I tilknytning til støttemedlemskap(hovedmedlem). Andre medlemmer av familien blir medlem for kr.125,-. Det er bare hovedmedlemmet som mottar medlemsbladet, men familiemedlemmer kjører også gratis så ofte de vil. 

3. Juniormedlemskap

For personer under 18 år. Gir de samme rettigheter som støttemedlemskap. 

4. Aktivt medlem

Som aktivt medlem deltar du i togdriften og er med på å formidle historie og  å gi våre besøkende en unik opplevelse på den smalsporende banen som var i ordinær drift fra 1896 til– 1960. Du er aktivt med på å videreføre kunnskaper til neste generasjon, samtidig som du deltar i et trivelig miljø der du kan holde på med det som interesserer deg og føle at du er en av gjengen som får dette til! Nødvendig sikkerhetsopplæring vil bli gitt. Kontakt oss for flere opplysninger! Du vil selvfølgelig også motta vårt medlemsblad 2-3 ganger pr. år i tillegg til egen informasjon til aktive medlemmer, og du kan kjøre gratis med Tertitten så ofte du vil. I dette medlemskapet forplikter du deg til å bidra på minst 3 dugnader/kjøredager i løpet av året.  

5. Bedriftsmedlemskap/sponsor

Dette er en egen kategori med litt flere fordeler enn et vanlig medlemskap gir. Sponsorene er blant våre viktigste støttespillere for å opprettholde driften og overføre våre historiske kunnskaper til neste generasjon. Vi ønsker at flere bedrifter i lokalmiljøet ser viktigheten av dette og at de melder seg inn som bedriftsmedlemmer i Venneforeningen Tertitten. Vi har følgende å tilby bedrifter: 

 • Egen annonse i vårt medlemsblad som utkommer 2-3 ganger pr. år.
 • Medlemsbladet tilsendt ved hver utgivelse.
 • 10 fribilletter pr. år som kan benyttes av de ansatte.
 • Ett eksemplar av boka «Banen og bygda Tertitten gjennom 100 år»
 • Link til deres hjemmeside fra vår egen
 • Boka «Banen og bygda» til en pris av kr. 200,- (ord. pris kr. 275,-). Fin gave til de ansatte eller bedriftens kontakter
 • Oppslag med navnet på våre sponsorer sentralt plassert i vår stasjonsbygning på Sørumsand.
 • Dekorativt medlemsbevis som kan rammes inn.
 • Andre spesielle tidsavgrensede tilbud (som for eksempel bedriftstur for de ansatte) som avtales spesielt. Ring om tilbud!

 

Styret


Styret består av:

Leder

Harald Sollid

991 28 288

Nestleder

Per Arne Skalberg

988 09 302

Kasserer 

 Pål Corneliussen

928 41 111

Styremedlem 

 Stein Olav Hohle

414 12 988

Vara 1


Nils Emil Bølge

954 91 913 

 

Vara 2 Håvard Pedersen 916 60 026

 
 

Redaktør for medlemsbladet: Truls Olsen

 

E-post til Venneforeningen: styret.vf.tertitten@outlook.com