Vandrerhjem i Sørum Akershus
Konserter og spel på Blaker Skanse
Selskapslokaler i Sørum

Stasjonene
Sørumsand

Stasjonsanlegget på Sørumsand ble bygget opp i perioden 1987-89.
Stasjonsbygningen er en kopi av Bjørkelangen stasjon fra 1896, rekonstruert etter antikvariske prinsipper. Bygningen inneholder stasjonsmesterkontor, venterom og et lite utstillingsrom. I 2. etasje har museumsbanen sitt kontor, bibliotek og møterom.

Kransporet fører til omlastingskranen fra 1919, som er restaurert og i driftsklar stand. Her ble godset løftet over mellom normalsporet og smalsporet. Løftekasser (containere av tre) ble dengang tatt i bruk og var et revolusjonerende fremskritt. Dette er Norges første containerkran.

Lokomotivene fyller vann på Sørumsand fra vannstendere som tidligere stod på Finsand stasjon ved Sperillen.

Verkstedet ble bygget i perioden 1990 - 92. Bygget er utvendig tilsvarende UHB's tidligere verksted og lokstall på Bjørkelangen.


Bingsfos

Bingsfos var utgangsstasjon for Urskogbanen i 1896. Da banen ble forlenget inn til Sørumsand i 1903 ble anlegget på Bingsfos fjernet. Det var intet her da A/L Hølandsbanen tok fatt på oppgaven å lage en museumsbane.

Bingsfos pekte seg imidlertid ut som en brukbar hovedbase for virksomheten, og de aktive medlemmene bygget sidespor og en enkel lokstall. Her var det også en overnattingsmulighet. 

I 1975-76 ble en stasjonsbygning reist på Bingsfos, den første stasjonsbygning på museumsbanen. Etter dette startet et omfattende arbeid med å opparbeide villnisset bak stasjonen til parkanlegg. I 1977 bygget vi vognhallen, og dermed kunne endelig materiellet komme i hus. En bygning for kaffe-salget ble reist som et "godshus". Og dermed fikk anlegget den form som vi ser i dag.

Kjøringen over stasjonen er sikret med kontroll-låsing av sporveksler og sporsperrer, og et enkelt innkjøringsapparat ("fremskutt elektrisk håndsignal") tilsvarende det som var på Bjørkelangen stasjon.

Etter at verkstedet på Sørumsand sto ferdig i 1992 opphørte stalling og vedlikehold av lokomotivene på Bingsfos, og Sørumsand stasjon ble museumsbanens hovedbase.


Fossum

Urskogbanens stasjoner 1896

Fossum var bare en holdeplass på den gamle Urskog-Hølandsbanen (første stasjon etter Sørumsand var Kvevli). På grunn av broen over riksveien, og veiplaner videre bortenfor ble dette endepunkt for museumsbanen.I 1970 hadde man fått lagt et kryssingsspor her slik at lokomotivene kunne kjøre over til den andre enden av togsettet for tilbaketuren. Stasjonsbygningen på Mork stasjon ble overlatt museumsbanen, og etter hvert bestemte man seg for å flytte denne til Fossum. 

Bygningen var imidlertid i dårlig forfatning, og demontering og restaurering ble derfor et omfattende arbeid. Nå fremstår bygningen slik den gjorde i 1896. Stasjonsanlegget her viser hvordan stasjonene på Urskogbanen var. Alle bygningene fra Bingsfoss til Lierfoss var opprinnelig av denne typen. Stasjonene hadde også postekspedisjon. På disse stasjonene var det ofte kvinnelig betjening. Det var billigere for banen ettersom de hadde lavere lønn. På folkemunne fikk disse stasjonene, eller stoppestedene tilnavnet "kjerringstasjoner".