Vandrerhjem i Sørum Akershus
Konserter og spel på Blaker Skanse
Selskapslokaler i Sørum
PersonvognerCo 1
Skabo Jernbanevognfabrik 1896
Levert til Urskogbanens åpning som BCo, dvs. 2. og 3. klasse-vogn med boggier. Trevogn med stålplater. Vogna ble etter hvert bygget om til en ren 3. kl. vogn (Co (o uttales "null"))

BCo 2
Skabo 1896
Den andre av de to vognene til Urskogbanen. Ble bygget om til CDo (2kl. gjort om til postkupe) i 1898, og til Co i 1929. Vogna er restaurert til leveranseutseendet ved museumsbanen 1988-90. Det var bare ramme og boggier igjen av vogna da restaureringsarbeidet begynte. Vogn nr. 1 og 2 var opprinnelig like.

BCo 3
Skabo 1898
2. og 3. klassegogn levert til åpningen av Hølandsbanen. Den er restaurert til det utseendet den hadde i 1930-årene. Opprinnelig hadde vogna takoppbygg (laternine).

CFo 5
Skabo 1898
3. klassevogn med reisegodsrom og konduktøravdeling. Med leveringen av vognene CFo 5 og 6 til Hølandsbanens åpning fikk konduktørene bedre arbeidsforhold. Tidligere var konduktørene henvist til 2 to-akslede "stoppevogne". Vognen hadde opprinnelig flatt tak tilsvarende BCo1 og BCo2.

BCo 10
Skabo 1913
2. og 3. klassevogn levert til Sulitjelmabanen som vogn BCo3. Sporet om til sporvidde 1067 mm. da Sulitjelmabanen ble bygget om i 1915, UHB overtok vognen etter at Sulitjelmabanen ble lagt ned i 1972. Vognen ble sporet tilbake til 750 mm sporvidde og satt i stand og gitt nr. 10. Den er nå en ren 3.klasse-vogn (Co).

A 21 nr. 100
Skabo 1926
Urskog-Hølandsbanen overtok i 1975 en normalsporet salongvogn fra Norges Statsbaner. Vognen fungerer som medlemslokale og knyttes fra tid til annen ved utflukter. Den inneholder en salong, 3 sovekupeer hvorav én med kontor, og et lite kjøkken. Vognen ble bygget som utsiktsvogn til Raumabanen, men ble i 1940 bygget om til representasjonsvogn og benyttet av den tyske okkupasjonsmakten. I 50 og 60-årene ble vogna nyttet ved statsbesøk og som NSB hovedstyrets vogn. Vogna holdes vedlike av UHB og er i full driftsklar stand.