Vandrerhjem i Sørum Akershus
Konserter og spel på Blaker Skanse
Selskapslokaler i Sørum
Løftekasser


I 1919 ble portalkranen på Sørumsand tatt i bruk og man innførte containere i samtrafikken med NSB. På godt norsk ble de kalt "løftekasser". Det ble bygget løftekasser for forskjellige formål; lukkete og åpne kasser, lavkarmete kasser og kasser for pudret.

Bevart
Nr. 92 G
UHB Bjørkelangen
1943/44
Nr. 93 GUHB Bjørkelangen1943/44
Nr. 94 GUHB Bjørkelangen1943/44
Nr. 95 GUHB Bjørkelangen1943/44
Nr. 97 GUHB Bjørkelangen1934
Nr. 202 LUHB Bjørkelangen1919
Nr. 204 LUkjent
1920
(nr. 202 tilhører Jernbanemuseet)


Løftekasse nr. 202
-opplastet på vogn To 27.

Løftekasse 93 og 94
-ved Bingsfoss.

Portalkrana på Sørumsand
-ble bygget i 1919. Det var en meget moderne innretning på den tid. Løftekassene ble løftet opp mellom normal- og smalsporede vogner. Vognene ble flyttet ved hjelp av et elektrisk opphalingsspill med wire. Krana er en del av det fredede anlegget.