Vandrerhjem i Sørum Akershus
Konserter og spel på Blaker Skanse
Selskapslokaler i Sørum
GodsvognerTo 1
Skabo 1895
4-akslet åpen plattformvogn. Levert til Urskogbanens anlegg som grusvogn. Denne vogntype var tallrik på UHB, og ble nyttet særlig til transport av tømmer og løftekasser. 

G 9
Strømmen 1895
Lukket to-akslet vogn. Levert til Urskogbanens anlegg som grusvogn (M) i en serie på 12 vogner. Bygget om til lukket vogn etter at banen kom i drift; det var vanlig ved jernbaneanlegg. 

G 13
Strømmen 1895
Tilsvarende som G 9, men fikk ny vognkasse på 40-tallet med utvendig reisverk.

K 19
Strømmen 1896
Til Urskogbanen ble det anskaffet 2-akslede "stoppevogner" (bremsevogner), Gf 19 o 20. De var bygget som kareter. Etter leveringen av CFo5 og 6 bortfalt behovet for disse. Nr. 19 ble kassevogn (litra K) i 1939/40. 

Go 26
Moss Jernstøberi og Mek. vst. 1898
Lukket godsvogn med boggier. Opprinnelig lik To 27. 

To 27
Moss Jernstøberi og Mek. vst. 1898
Åpen plattformvogn med boggier. Restaurert ved UHB 1985-86. Vognen tilhører Jernbanemuseet.