Vandrerhjem i Sørum Akershus
Konserter og spel på Blaker Skanse
Selskapslokaler i Sørum


Driften av Urskog-Hølandsbanen


Urskog-Hølandsbanen drives på frivillig basis. Den idealistiske innsatsen utgjør ca. 2 årsverk. Utgangspunktet for museumsbanen i begynnelsen av 60-årene var en nedslitt jernbanestrekning, ingen bygninger og nedkjørt materiell. Hovedtyngden av utgiftene ved museumsbanen går fortsatt til investeringer for å bygge opp anlegget, restaurere materiell osv. Disse utgiftene dekkes gjennom inntektene fra åpningsdagene og tilskudd fra bedrifter, Kulturfondet, Sørum kommune, Aurskog-Høland kommune, fylket mv. Til driften mottar Urskog-Hølandsbanen driftstilskudd som halvoffentlig museum fra fylket.

Hva gjenstår så før Urskog-Hølandsbanen har fått bygget opp museet til et nivå der driften blir den vesentligste del av virksomheten? Noen stikkord:
  • Restaurering av flere personvogner og godsvogner
  • Gjenoppføring av flere bygninger fra Urskog-Hølandsbanen
  • Vinterisolert vognhall
  • Registrering og innsamlingsarbeid
  • Etablering av utstilling
  • Forbedre publikumsområdet

En tyngre driftsteknisk oppgave er revisjon av damplokomotivene. Etter 10 år i driften må de inn til såkalt hovedrevisjon. Da plukkes de helt fra hverandre, slitte deler overhales osv. En slik jobb betyr ca. 4000 ulønnede arbeidstimer.

Skinnegangen trenger jevnt vedlikehold. Hvert år må ca. 200 sviller skiftes ut, og en sporveksel overhales. Arbeidet utføres på samme måte som den gang banen var i drift. Å ta vare på gamle arbeidsmetoder er en viktig del av museets virksomhet.